Informacje o PCPR: Informacje Teleadresowe | Pracownicy | Strona 3 | Strona 4

 

 

Aktywny Samorząd 2019rok

UWAGA!
Wznowienie dofinansowania wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku

Wniosek o dofinansowanie - Obszar C Zadanie 1 - pobierz...

Specyfikacja przedmiotu dofinansowania oraz zaświadczenie lekarskie - Obszar C Zadanie 1
- pobierz...


Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku
Załącznik do uchwały nr 49/2019 Zarządu PFRON z dnia 17 lipca 2019 r.- pobierz...

 

 

  Przypominamy:

1 . Decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,

2 . kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,

3. decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego,

4. aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.