menu: Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4

 

 

Wnioski Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych

likwidacja barier architektonicznych-pobierz...

likwidacja barier technicznych-pobierz...

likwidacja barier w komunikowaniu się-pobierz...

zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych-pobierz..

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny-pobierz

dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-
- przewodnika dla osób niepełnosprawnych-pobierz

dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym-pobierz

dofinansowanie sportu, kultury,rekreacji i turystyki-pobierz

 

 

Wnioski do programu "Aktywny Samorząd"

Moduł I

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu-pobierz...

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B-pobierz...

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania-pobierz...

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania-pobierz...

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym-pobierz...

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym-pobierz...

Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości-pobierz...

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)-pobierz...

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej-pobierz...

 

Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym-pobierz...